جهت ثبت سفارش واردات، فرم زیر را کامل کنید.

  • محصولاتی که نیاز دارید را بصورت کامل و با ذکر تعداد دقیق، بنویسید، یا لیست محصولات خود را از پایین صفحه بارگزاری کنید.
  • درصورت نیاز لیست یا عکس محصولات مورد نیاز خود را بارگزاری کنید.