پرینت

شسیشسیشس ضصث

اطلاعات شخصی

  • جنسیت : مهم نیست
  • وضعیت تاهل : متاهل
  • وضعیت سربازی : پایان خدمت

درباره من

ضصث

سوابق شغلی

  • ثث

مهارت ها

  • ضصث

سوابق تحصیلی

زبان های مسلط

روزمه ساز پژوهشگران الکترونیک و رباتیک